REGRESNÁ HYPNÓZA

KAŽDÉ SPRÁVANIE MÁ SVOJU PRÍČINU

Regresná terapia vychádza z predpokladu, že počas života si človek uchováva všetky spomienky a zážitky a na ich základe reaguje na ďalšie im podobné situácie v živote. Pomocou regresie je možné odhaliť príčinu problému, čiže nájsť v živote človeka ten konkrétny okamih, ktorý “spustil” dané, zväčša negatívne správanie. Súčasťou regresnej terapie je aj katarzia, čiže opätovné prežitie emócií a následne “vyčistenie” resp. vysporiadanie sa s danou udalosťou alebo osobou. Regresná terapia býva často veľmi intenzívna a má veľmi rýchle a efektívne výsledky. Pomocou regresnej terapie je možné vyhľadanie príčiny správania alebo problému v tomto živote ale dokonca aj v minulom živote.

REGRESIA DO MINULÉHO ŽIVOTA

Regresia do minulého života je unikátna, i keď veľmi alternatívna forma terapie, vďaka ktorej je možné odstrániť aj taký problém, ktorého príčinu nie je možné nájsť v tomto živote. Napríklad strach z hlbokej vody, pričom človek sa nikdy netopil, pocity menejcennosti, aj keď človek nezažil v tomto živote posmešky alebo nemožnosť schudnúť, aj napriek diétam alebo redukčným programom. Dovoľte mi Vám bližšie predstaviť práve regresnú terapiu do minulých životov. 

NA FOTKE SVETOZNÁMY PSYCHIATER A AUTOR KNÍH O REGRESNEJ HYPNÓZE - DR. BRIAN WEISS

Čo keby ste nežili len raz? Regresia do minulých životov zažíva svoj boom už od 70. rokov 20 storočia. Terapia, pri ktorej sa klient vracia do minulého života, aby našiel pôvod svojho problému v súčasnom živote. Môže to byť nadváha, strach, neistota alebo vzťah alebo aj niečo úplne iné. Čo keď pôvod problému je v minulom živote a kým ho nepochopíte, tak ho budete opakovať aj v tomto živote?

Ste to práve Vy, kto ste sem prišli a máte dotieravé nutkanie sa dozvedieť viac. O tom prečo sme tu, a tiež čo bude ďalej. Čo keď po smrti sa život nekončí, ale naopak sa opäť začína? Kolobeh života a smrti. Duchovného učenia a rastu. Úloh, ktoré musíme zdolať, ciest, z ktorých si vyberáme a občas aj bolestivých skúseností, ktoré zažívame. Niečo ako nekonečný príbeh.

Aké by to bolo, keby po smrti prišiel nový život? Narodíte sa, zomriete … a narodíte sa ….. a zomriete ……. a opäť sa narodíte. Neustály kolobeh zbierania nových skúseností, zažívania rôznych životných udalostí, objavovania radosti, smútku a duchovného rastu. V každom človeku sú zakorenené iné predstavy o živote po smrti, ovplyvnené rodičmi, spoločnosťou, či cirkvou. Nech sú tieto predstavy akékoľvek, minulé životy zažijú aj tí ľudia, ktorí odmietajú akékoľvek náboženstvo alebo aj predstavu života po smrti.

NA CHVÍĽU SA ZAMYSLITE NAD NASLEDOVNÝMI MOŽNOSŤAMI

Pokiaľ ešte stále čítate tento text, tak aj vo Vás rezonuje myšlienka minulých životov. Nie je to náhoda. Zrejme ste tu preto, aby ste sa o sebe niečo nové dozvedeli, alebo vyriešili nevysporiadanú minulosť. Predstava minulého života vo Vás možno vyvoláva chvenie alebo pocit zvedavosti. A chcete sa dozvedieť viac, prípadne aj zažiť. Minulý život je možné zažiť prostredníctvom regresnej hypnózy.

Regresia do minulého života je veľmi bezpečná a môžete ju absolvovať štandardne z dvoch dôvodov:​

REGRESNÁ HYPNÓZA

Koho by nepokúšala zvedavosť sa dozvedieť o svojom minulom živote? Kým sme boli, aký sme mali život, poznali sme našich súčasných partnerov a blízkych, mali sme nejaký talent, ako sme zomreli a aké ponaučenie sme si z minulého života odniesli. Toto je len niekoľko otázok, ktoré si môžete pri regresii do minulých životov vybaviť. Okrem toho sa môžete vidieť, zistiť rok v ktorom ste žili, akú ste mali prácu, aké udalosti Vás ovplyvnili a dokonca zažiť, aké je to zomrieť. Zážitok môže byť veľmi vizuálny a tiež emocionálny, ako keby tie zážitky boli skutočné. Môžete vidieť, počuť, dokonca aj cítiť, aj keď intenzita zážitku bude závisieť na Vašom podvedomí, aký rozsah vnímania Vám umožní.

REGRESNÁ TERAPIA

V prípade terapie je je podstatné pochopenie a odstránenie negatívnych skúseností a tráum z minulosti, ktoré na Vás vplývajú doteraz. Pochopenie súvisu Vášho problému a minulosti Vám pomôže z časti sa od neho oslobodiť. V prípade terapie je dôležitá spomínaná "katarzia", čiže prežitie si potlačených emócií a nie je podstatné sa dozvedieť detaily o minulých životoch. Kombináciou pochopenia príčinu problému a katarzie prichádza k odstráneniu problému.

PREČO JE TÉMA MINULÝCH ŽIVOTOV STÁLE TABULIZOVANÁ?

Sú na to primárne 2 dôvody:​

Dôkazný potenciál

O minulých životoch píše množstvo autorov, ktorí zhromaždili príbehy o tisícoch klientov v regresii. Napriek tomuto množstvu sa minulý život nepodarilo vedecky dokázať. Vo svete dôkazov a exaktných vied nejak minulé životy stále nemajú svoje miesto. Na druhú stranu pri počte ľudí na svete a fakte, že písomnosti sú vedené len o minimálnom zlomku z nich, a aj to len za posledných niekoľko storočí, je veľká pravdepodobnosť, že sa písomné dôkazy nemuseli uchovať, preto potvrdenie existencie minulých životov na nás ešte len čaká. Medzi najznámejších autorov patria Dr. Raimond Moody, Dr. Brian L. Weiss, Dr. Michael Newton, ktorých knihy je možné zakúpiť aj na Slovensku vo viacerých kníhkupectvách. Naozaj chceli títo autori, a mnoho ďalších ľudí, len zbohatnúť na fantastických knihách, alebo sa rozhodli spísať poznatky od svojich klientov, aby podporili ďalších autorov a postupne takto otvárali tému minulých životov verejnosti? ​

Náboženstvo

Kresťanské náboženstvo odmieta filozofiu minulých životov, resp. reinkarnácie. Napriek tomu, sú to aj nábožensky založení ľudia, ktorí čim ďalej tým viac sa zaujímajú o túto tému a hľadajú odpovede na život, jeho zmysel, osud. Ako by ovplyvnilo Vaše vierovyznanie poznanie, že smrť nie je koniec?​

NIE JE TO VŠETKO VÝMYSEL ZALOŽENÝ NA NAŠICH PREDSTAVÁCH, KNIHÁCH? FILMOCH, ALEBO ČISTO LEN FANTÁZII?

Možno áno, možno nie. V každom prípade regresná hypnóza do minulého života je veľmi silný zážitok, prostriedok na lepšie spoznanie seba samého a tiež ako nástroj na odstraňovanie súčasných problémov.​

HME, s.r.o.

Seberíniho 9

821 03 Bratislava

Všetky práva vyhradené. HME, s.r.o.

RIADENÁ MEDITÁCIA ZDARMA

Prihláste sa do newslettera