KONTAKT

Martin Komínek, M.H.

Master Hypnotist

Hotel Bratislava

Seberíniho 9

821 03 Bratislava

​martin@hypnotherapy.sk​

0910 961 176

NAPÍŠTE MI SPRÁVU

INFORMÁCIE PRED STRETNUTÍM

Ak ste odomňa nedostali email alebo vám nezavolal do 3 pracovných dní, skontrolujte si prosím aj spamový priečinok. Ak správu nemáte ani v ňom, zavolajte mi prosím.

V deň hypnoterapie dodržte prosím nasledovné pokyny:

 • Na stretnutie prídite načas, nemeškajte.
 • 24 hodín pred sedením nepožívajte alkohol ani omamné látky.
 • Neaplikujte si kontaktné šošovky.
 • Obmedzte sladkosti a kávu aspoň 3 hodiny pred stretnutním.
 • Nenoste šperky, hodinky alebo iné cenné predmety.
 • Terapiu môžu absolvovať klienti starší ako 18 rokov, mladší len so súhlasom zákonného zástupcu.
 • Dohodnuté sedenie je možné zrušiť minimálne 24 hodín vopred telefonicky alebo emailom. Nedostavenie sa na sedenie bez oznámenia bude spoplatnené podľa dohodnutej ceny. Opakované nedostavenie sa môže mať za následok okamžité ukončenie terapie.
 • Poskytovanie hypnózy a hypnoterapie nie je poskytovanie služieb v zmysle zákona 199 / 1994 Z.z.
 • Hypnoterapiu zdravotná poisťovňa neprepláca.

CENNÍK

Typ stretnutia
Dĺžka
Cena
Konzultácia pred stretnutím

30 minút

zdarma

Úvodné stretnutie

2 hodiny

150 Eur

Každé ďalšie stretnutie

1 hodina

120 Eur

Regresia do minulého života

2 - 2,5 hodiny

150 Eur

Skončenie s fajčením

3 stretnutia

750 Eur

Virtuálna bandáž žalúdka

4 stretnutia

590 Eur

SleepTalk pre deti

6 mesačný program

600 Eur


KONTRAINDIKÁCIE

 • Schizofrénia
 • Patologické osobnosti
 • Psychózy vyvolané závislosťou na alkohole a drogách
 • Starecká demencia
 • Epilepsia
 • Narkolepsia
 • Bipolárna porucha
 • Klinická depresia
 • Samovražedné sklony
 • Vážne poškodenia alebo choroby srdca

Ak o sebe viete, že sa vás môže týkať niektorý z uvedených bodov, ak máte záujem absolvovať hypnoterapiu, tak len so súhlasom vášho ošetrujúceho lekára alebo psychiatra.

HME, s.r.o.

Seberíniho 9

821 03 Bratislava

Všetky práva vyhradené. HME, s.r.o.

RIADENÁ MEDITÁCIA ZDARMA

Prihláste sa do newslettera