Lucia, Bratislava - Motivácia do učenia

Počas štúdia na vysokej škole, hoci sa mi roky nadpriemerne darilo, som sa vrátila zo študijného pobytu v zahraničí a chcela som posledné skúšky dokončiť čo najskôr. V dôsledku viacerých faktorov a hlavne nezdravo vystresovaných spolužiakov, ktorí sa mi na jednu konkrétnu štátnicu neuveriteľne niekoľko mesiacov sťažovali, som si zo štátnice urobila taký horor, že som nebola schopná sa na to ani učiť a už len predstavy, že na tú skúšku idem, knihy na ňu, meno profesorky… vo mne dlho vyvolávali také úzkosti a depresie, že som istého času školu chcela prerušiť. Niekoľko sedení mi pomohlo zbaviť sa toho strachu (keď som si tie pocity neskôr sama chcela vybaviť, akoby bolo moje myslenie v pozitívnom zmysle zablokované), v dôsledku čoho som to nakoniec zvládla a ešte aj s dobrou známkou.