Ako vzniká zajakávanie a ako sa dá pomôcť hypnózou

Poznáte niekoho kto sa zajakáva? Spýtali ste sa ho ako sa to celé začalo? Možno Vám to povedal, možno si to nepamätal, možno si to nechcel pamätať...


Zajakávanie je chovanie a naučený zvyk rovnako ako napríklad bicyklovanie. Keď dieťa prvý krát sadne na bicykel, tak je bežné, že z neho padne, následne opäť sadne na bicykel a dokáže na ňom ustáť o chvíľu viac. Takto každým pokusom, deň za dňom sa v bicyklovaní začne zlepšovať. Po čase sa bicyklovanie stane automatické, stane za z neho zvyk. Čo to má spoločné so zajakávaním? Veľmi veľa, zajakávanie sa dieťa muselo niekde a nejak naučiť. Keď vedľa seba položíte 10 malých detí, tak ony nevedia, čo je to zajakávanie. Najprv sa im niečo musí stať, nejaká udalosť a emócia s ňou spojená a táto prepadnúť do podvedomia. Následne, keď sa objaví obdobná udalosť, prejaví sa pôvodná emócia a reakcia v podobe zaseknutia pri rozprávaní. Následne postupom času sa emócia môže vytratiť, ale zasekávanie rečí ostane, stane sa automatické, stane sa z neho zvyk. Na to, aby sa zajakávanie prejavilo, si deti nemusia pamätať, čo ho spôsobilo, nakoľko už v podvedomí majú aktívny vzorec správania.


Aká je najčastejšia príčina zajakávania?


Dieťa zažije nepríjemnú, traumatickú udalosť. Môže ju vidieť na ulici, väčšinou ju zvykne vidieť doma. Agresia, týranie v rodine a s ňou spojený detský pocit hnevu, strachu, neschopnosti niečo spraviť. Bohužiaľ taká udalosť nie je osamotená, ale má tendenciu sa pravidelne opakovať. A dieťa opakovane zažije agresiu, týranie a s ňou spojené emócie. Možno chce niečo povedať, plakať, bojí sa. Možno ho vtedy rodič dokonca zahriakne, aby bolo ticho. Postupom času sa naučí zajakávať, rovnako ako sa naučilo jazdenie na bicykli, zajakávanie sa preňho stane podvedomý zvyk.


Aké môžu byť ďalšie príčiny zajakávania?

  • Dominantný rodič, ktorý neumožní dieťaťu sa vyjadriť. Keď chce niečo povedať, okríkne ho, že má byť ticho, že nemá nič hovoriť. Dieťa sa naučí mať očakávanú úzkosť, že pokiaľ má niečo povedať, tak bude zastavené v polovici vety.

  • Zlá situácia v rodine, napríklad hádky a rozvod rodičov. Dieťa si môže "vypestovať" problém, aby odvrátilo pozornosť rodičov od ich vlastného problému a sústredili sa na problém dieťaťa. Dieťa dúfa, že pomocou svojho problému môže udržať rodinu spolu, bohužiaľ sa to jednak nemusí podariť a jednak si svoj problém ponechá a ten pretrvá či už sa rodičia rozhodnú ostať spolu alebo sa rozísť.

  • Stres z prednesu v škole. Dieťa môže byť introvertné, ktoré nemá rado verejný prejav. Pokiaľ dostane stres a v škole sa pri prejave zasekne alebo pomýli, môže tým vyvolať posmešky ostatných, a takto začať svoj nový zvyk zajakávania.

Kedy sa zajakávanie zhoršuje?

Zvyčajne sa zhoršuje pri traumatickej alebo stresovej situácii. V škole, v práci, v akejkoľvek medziľudskej komunikácii. Môže sa zhoršiť aj pri fyzickom vyčerpaní.


Ako môže hypnóza pomôcť?

  • Pomocou hypnózy sa môže klient zbaviť pocitov-impulzov, ktoré v ňom spustili zajakávanie, možno to bol strach alebo hnev. Tým, že sa zbaví impulzov, ktorý spôsobovali zajakávanie, začne sa postupne upravovať aj reč.

  • Pomocou hypnózy sa vie naučiť sa uvoľniť v stresových situáciách. Zároveň sa dokáže naučiť hovoriť pomalšie, súvislejšie, naučí sa používať drobné pomôcky, ktoré mu pomôžu hovoriť súvislo.

  • A v neposlednom rade zistí, že v hypnóze sa nevie zajakávať ... aj keby chcel. Pokiaľ to dokáže v hypnóze, je na najlepšej ceste, aby to dokázal aj kedykoľvek inokedy.


Martin Komínek - www.hypnotherapy.sk