Prednášky o hypnóze, ukážky hypnotických fenoménov a terapia naživo.

 

Za posledné roky sa do popredia dostávajú rôzne alternatívne terapie vrátane hypnózy. O hypnóze stále prevláda názor, že ide o nebezpečný, resp. nevhodný fenomén. Pritom pomocou hypnózy človek dokáže zažiť a precítiť silu svojej podvedomej mysle, je hypnóza nebezpečná? Nie. Hypnóza je veľmi bezpečná a veľmi účinná tam, že treba zmeniť zaužíté vzory správania. Pre tých, ktorí sa o zaujímaju o hypnózu a jej použitie, predstavujem niekoľko možností ako sa o je dozvedieť viac. 

 

Na dohodnutie termínu, prípadne otázok prosím použite formulár v časti Kontakt. 

Prednášky o hypnóze

 

Prednáška o hypnóze pre väčšie aj menšie skupiny, vhodná na semináre alebo konferencie o zdravom životnom štýle, motivácii, osobnom rozvoji, prípadne na spestrenie inej konferencie. Zároveň vhodná na firemné prezentácie na určitú vopred dohodnutú tému.

 

Cieľom prednášky je predstaviť publiku hypnózu ako metódu na zlepšenie kvality života, vyvrátiť zaužité mýty o hypnóze známe z televíznych obrazoviek a zodpovedať na otázky publika o hypnóze a hypnoterapii.

 

Prednáška môže byť zameraná bud všeobecne na hypnózu ako takú, alebo špecificky podľa záumu a dohody, ako napríklad - dosahovanie cieľov pomocou hypnózy, kde a aké su hranice hypnózy, motivácia, úvod do regresie do minulých životov alebo progresie do budúcich životov, prípadne iná podľa typu publika. 

 

Dĺžka: 30 minút až 2 hodiny

 

 

 

Terapia naživo

 

Terapia naživo umožni publiku pozorovat subjekt pri samotnej terapii, klásť otázky pred samotnou terapiou a samozrejme aj po nej.

 

Subjekt má možnosť pocitovo porovnať problém pred terapiou a po terapii. Možnosti terapie sú napríklad skončenie s fajčením, odstránenie strachu alebo fóbie, motivácia, a iné podľa individuálnych potrieb subjektu. Subjekt je vybraný z publika a nakoľko každý subjekt je individuálny, tak aj terapia je zakaždým individuálna.

 

Zážitková hypnóza

 

Zážitková hypnóza umožní prebádať svoj minulý alebo budúci život, pričom zážitok môže prežívať cela skupina, kedy každý v skupine zažíva svoj vlastný zážitok,o ktorom sa na konci môže podeliť s celou skupinou.

 

Zážitok môže zažiť aj len niekoľko členov skupiny, ktorý o nom počas hypnózy rozprávajú a skupina ich pozoruje.

 

Dĺžka: 1 hodina až 4 hodiny

 

Hypnotická show

 

Hypnotická show je unikátna show, v ktorej ľudia zažívajú rôzne hypnotické fenomény. Hypnotická show sú určené pre väčšie skupiny,  firemné akcie alebo privátne oslavy/stretnutia. Hypnotická show na základe dohody môže byť tématická ako napríklad zábavná, motivačná alebo špeciálna show 18+. 

 

Bežné hypnotické fenomény sú:

 

 • Zmena fyziologických pocitov ako napríklad teplo/chlad.

 • Zmena emociálnych pocitov ako napríklad radosť, strach, smútok.

 • Katalepsia, resp. strnulosť končatiny, prípadne celého tela.

 • Nemožnosť vysloviť slovo, resp. vetu.

 • Selektívna amnézia, napr. subjekt zabudne vlastné meno, číslovku alebo čokoľvek iné.

 • Pozitívna halucinácia, keď subjekt vidí niečo, čo v skutočnosti neexistuje.

 • Negatíva halucinácia, keď subjekt nevidí niečo, čo v skutočnosti existuje.

 • Úplná amnézia.

 • Anestézia, keď človek necíti bolesť.

 • Perzonifikácia a stotožnenie sa s inou postavou ako napríklad obľúbený spevák, herec, atď.

 • Mnoho ďalšieho

 

Rozsah fenoménov je prakticky neobmedzený a môže byť prispôsobená spoločnosti alebo eventu.

 

Dĺžka: 30 minút až 2 hodiny