fbpx

HYPNÓZA A HYPNOTERAPIA

KONTRAINDIKÁCIE

  • Schizofrénia
  • Patologické osobnosti
  • Psychózy vyvolané závislosťou na alkohole a drogách
  • Starecká demencia
  • Epilepsia
  • Narkolepsia
  • Bipolárna porucha
  • Klinická depresia
  • Samovražedné sklony
  • Vážne poškodenia alebo choroby srdca

Ak o sebe viete, že sa vás môže týkať niektorý z uvedených bodov, ak máte záujem absolvovať hypnoterapiu, tak len so súhlasom vášho ošetrujúceho lekára alebo psychiatra.

HME, s.r.o.

Seberíniho 9

821 03 Bratislava

Všetky práva vyhradené. HME, s.r.o.