ČASTÉ OTÁZKY

Je možné ma zhypnotizovať?
Áno, zhypnotizovať je možné každého, kto chce. To je základný predpoklad úspešnej hypnoterapie.

Strácam v hypnóze nad sebou kontrolu?
Nie, hypnóza nie je stavom nevedomia, ako napríklad spánok. V hypnóze je časť vedomia stále aktívna.

Hypnóza je založená na aktívnej kooperácii klienta a hypnoterapeuta. 

Môžem v hypnóze prezradiť alebo spraviť niečo proti svojej vôli?
Nie, v hypnóze nepoviete, resp. neprezradíte nič, čo by ste bežne nepovedali v bdelom stave. Počas hypnózy

zvyčajne klient nerozpráva, len počúva a vníma sugescie hypnoterapeuta. Zároveň v hypnóze nespravíte nič,

čo by ste bežne nespravili v bdelom stave, resp. čo sa bráni Vašim morálnym hodnotám, etike, systému

hodnôt alebo presvedčeniu.

Je hypnóza nebezpečná?
Nie, hypnóza je veľmi bezpečná metóda, nakoľko terapia prebieha vo veľmi pokojnom a uvoľnenom stave.

Nesporná výhoda je tá, že klient sa po skončení terapie cíti plný energie, uvoľnený a emocionálne pokojný.

Môžem byť zhypnotizovaný proti svojej vôli?
Nie, na hypnózu je potrebný súhlas subjektu, vôla a ochota byť zhypnotizovaný.

Musím veriť na hypnózu?
Nie, hypnóza nie je založená na viere ale na vedeckých princípoch, ktoré fungujú rovnako či v nich klient verí

alebo nie. Na fungovanie je dôležitá vôľa, nie viera.

Prečo a ako pomáha hypnoterapia efektívnejšie ako iná forma terapie?
Pokiaľ má klient problém, to že sa z neho vyrozpráva ho ako taký neodstráni. Je potrebné, aby klient zmenil svoju podvedomú asociáciu s problémom. Hypnoterapia pracuje práve s podvedomím, preto je taká efektívna.
Príklad 1. po nevere žena začne priberať na váhe, trápi ju to a vytvorí si podvedomú asociáciu, že vyzerať dobre znamená byť promiskuitná, preto priberá na váhe, aby nemohla podviesť ďalší krát. Kým nie je odstránená vytvorená asociácia, žena bude bez zjavnej príčiny priberať, resp nebude vedieť akoukoľvek diétou schudnúť.
Príklad 2. Je veľmi ťažké odvyknúť si od fajčenia, tým že o tom budete rozprávať. Sami dobre viete, že fajčenie škodí zdraviu. Aj tak je veľmi ťažké prestať. Kým nie je odstránená asociácia cigareta = zvyk a pocit ukľudnenia, klient neprestane fajčiť. Nikotín nie je až taký návykový, pokiaľ áno, na svete by boli milióny ľudí zavislých na nikotínových náplastiach a žuvačkách. Na fajčení sú návykové látky, pridávané v procese výroby (známych je viac ako 600 zložiek) a zároveň aj falošný aj pocit ukľudnenia a relaxácie.

Ako zistím, že som bol v hypnóze? Ja som všetko počul a vnímal.
Hypnóza je stav uvoľnenej mysle na rozhraní medzi bdelým stavom a spánkom. Pri procese vstupu do hypnózy nezaznie žiadna siréna alebo fanfára. Bežné pocity pri hypnóze sú citlivý sluch, pocit ťažkosti tela alebo nadnášania, jemné mravenčenie v tele, pocit úplného uvoľnenia a relaxácie. To, že klient všetko počul, je úplne v poriadku, tým len potvrdzuje, že vnímal sugescie a je schopný ich spracovať. V hypnóze je vnímanie oveľa citlivejšie, klient sa lepšie koncentruje a má oveľa lepší sluch.

Budem si pamätať, čo som počul v hypnóze?
Stáva sa, že niektorí klienti v hypnóze zažijú čiastkovú alebo aj úplnú amnéziu, čiže si nepamätajú na priebeh hypnózy.
​Pamätanie si sugescii nie je potrebné na efektívny priebeh terapie. Sugescie v hypnóze prenikajú do podvedomia, kde priamo ovplyvňujú Vaše symboly, ktoré reprezentujú Vaše pocity, zážitky alebo emócie.

Keď som v hypnóze, spím?
Nie, stav v hypnóze len pripomína spánok zavretými očami, uvoľneným svalstvom, rytmickým dýchaním a sedením bez pohybu. Pojem hypnóza zaviedol v !9. storočí škótsky lekár Dr. James Braid, ktorý tento stav nazval hypnóza podľa gréckeho slova "hypnos" - spánok.

Môžem sa z hypnózy neprebudiť?
Nie, nie je možné, keďže hypnóza nie je spánok, klient nespí, len relaxuje. V hypnóze je subjekt taký uvoľnený, že z nej môže prejsť maximálne do krátkeho, cca 15-20 minútového spánku.
Príklad 1. Pokiaľ by hypnoterapeut dostal počas sedenia infarkt, alebo odpadol, subjekt sa samovoľne za niekoľko minúť vráti späť do bdelého stavu.
Priklad 2. Pokiaľ by hrozilo nebezpečenstvo (napr. by sa spustil požiarny alarm), klient sa ihneď vráti do bdelého stavu, nakoľko časť jeho vedomia stále vníma všetko okolo seba.

Aký je rozdiel medzi meditáciou a hypnózou?
Pri meditácii je myseľ viac pasívna, uvoľnená a cieľom je upokojenie myšlienok a vyprázdnenie mysle.
Pri hypnóze je myseľ viac aktívna, pretože vníma sugescie, ktoré musí analyzovať, spracovávať a rozhodovať, ktoré z nich akceptuje a uvoľní do podvedomia.
Meditácia je vhodná na uvoľnenie od stresu a relaxáciu, nie na terapiu samotnú.. V určitých prípadoch je meditácia dokonca kontraproduktívna.

Dá sa v spánku učiť?
Nie, v spánku vedomie nepracuje. Spánok slúži na spracovanie informácii a pocitov získaných počas dňa a ich buď uloženie do podvedomia alebo vyventilovanie prostredníctvom snov. Učenie v spánku je preto úplne neefektívne.

Môžem si vďaka hypnóze spomenúť na to čo som zabudol?
Áno, pomocou hypnózy si je možné spomenúť na založený predmet, ako napríklad prsteň a podobne..
Pokiaľ ide o obnovenie zabudnutých alebo potlačených spomienok, je na zvážení a rozhodnutí terapeuta. V tomto prípade sa jedná o regresnú hypnoterapiu.

Ako dlho trvá účinok sugescie?
Sugescia môže mať účinok mesiac, rok, 20 rokov alebo aj do konca života. Opakovanie sedení zabezpečí vytvorenie trvalej väzby v podvedomí.  Forma sugescie je napríklad aj strach zo psa v dospelosti, ktorý bol na Vás v detstve agresívny.

Prečo je potrebné dodržať opakovanie terapie v týždňových, resp. dvojtýždenných intervaloch?
Nakoľko pracujete na probléme, ktorý ste mohli mať posledných povedzme 10 alebo 20 rokov, ako napr. strach alebo fajčenie, je potrebné pracovať s podvedomím a prijímať sugescie v pravidelných intervaloch. Rovnako ako ste ich dostávali pri formovaní Vašich problémov, každá cigareta = opakovaná sugescia. Najlepšie výsledky sa dosahujú pri týždennej, resp. dvojtýždennej frekvencii stretnutí.

Budem v hypnóze štekať ako pes alebo tancovať ako Michael Jackson?
Nie, tieto typy sugescií sa uplatňujú pri javiskovej hypnóze, čo je forma zábavného predstavenia. Hypnoterapia nie je forma zábavy, ale spôsob terapie na dosiahnutie Vašich cieľov. Celá terapia je čisto profesionálna. Navyše, pri javiskovej hypnóze, klient dáva vedomý súhlas, že spraví čokoľvek čo mu bude povedané. Pri hypnoterapii akúkoľvek obdobnú sugesciu klient odmietne a nebude na ňu reagovať, pretože jeho terapia má iné ciele.

Je možné použiť hypnózu aj na návrat do minulých životov alebo do života medzi životmi?
Áno, je to možné, aj keď sa nejedná o štandardné formy terapie. Tieto formy terapie je realizované len na výslovnú žiadosť klienta.

Je hypnoterapia hradená zdravotnou poisťovňou?
Nie, táto forma úhrady nie je možná.  Úhrada sa realizuje po každom sedení.

Môže hypnoterapia slúžiť ako náhrada potreby lekára?
Nie, hypnoterapia neslúži ako náhrada liečby lekára, psychológa alebo psychiatra. Hypnoterapia sa používa na zlepšenie kvality profesného a súkromného života - ako napr. skončenie s fajčením, odstránenie strachu z lietania, zvýšenie sebavedomia a podobne. Môže slúžiť ako doplnková terapia, ale v žiadnom prípade nenahrádza liečbu lekára, psychológa alebo psychiatra. Akýkoľvek náznak o skončenie tradičnej liečby bude mať za následok okamžité ukončenie terapie.

Beriem lieky, môžem ich počas alebo po terapii vysadiť?
Nie, lieky nie je možné samovoľne vysadiť. Pri medicínskych diagnózach sa v prvom rade riadite liečbou svojho lekára a hypnoterapia slúži len ako doplnková terapia po schválení ošetrujúcim lekárom.

Nechcem ísť o psychológovi, radšej by som najprv využil možnosti hypnoterapie.
Pokiaľ počas sedenia sa objaví možnosť, že je potrebné absolvovať akékoľvek lekárske vyšetrenie, nie je možné bez neho pokračovať v terapii a je potrebné pred ďalším sedením absolvovať potrebné vyšetrenia. Zoznam lekárov je uverejnený na portáloch www.zzz.sk a www.zdravie.sk

Mám depresie, je možné ich odstrániť hypnózou?
Pri klinických diagnózach je zakaždým potrebný súhlas od ošetrujúceho lekára. Zároveň pri klinických diagnózach hypnóza slúži len a výhradne ako doplnková terapia. Stanovenú liečbu psychológom resp. psychiatrom je potrebné výhradne dodržiavať a riadiť sa pokynmi ošetrujúceho lekára.

Aký je rozdiel medzi psychoterapiou a hypnoterapiou?
Psychoterapia sa primárne zaoberá vedomou terapiou, čiže ovplyvňuje vedomie, väčšinou formou rozhovoru. Slúži hlavne na liečenie diagnostikovaných psychických porúch.

Hypnoterapia sa primárne zaoberá podvedomou terapiou, čiže ovplyvňuje podvedomie. Hypnoterapia používa hypnózu na pomoc ľudom dosiahnuť svoje ciele a zlepšiť kvalitu ich života.

Po koľkých sedeniach sa dostavia výsledky?
Na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať. Počet sedení u dvoch rôznych klientov s rovnakým problémom môže byť rozdielny. Počet stretnutí je veľmi individuálny a líši sa od klienta ku klientovi. Väčšinou klient cíti rozdiel už po prvom sedení.

Je hypnoterapia "zázračná" terapia?
Nie, aj hypnoterapia má svoje limity. Primárne sa sústreďuje na zlepšenie kvality života zdravých ľudí, nie na odstraňovanie psychických porúch.