Follow Us

May 24, 2016


Počas štúdia na vysokej škole, hoci sa mi roky nadpriemerne darilo, som sa vrátila zo študijného pobytu v zahraničí a chcela som posledné skúšky dokončiť čo najskôr. V dôsledku viacerých faktorov a hlavne nezdravo vystresovaných spolužiakov, ktorí sa mi na jednu konkr...

Please reload

  • Facebook Classic